قوانين ما

صنايع دستي توليد شده با بهترين مواد اوليه و كيفيت به دست مشتري خواهد رسيد.

محصولات توليدي بدون واسطه وبا قيمتي مناسب و بطور مستقيم به دست مشتري خواهد رسيد.

كيفيت محصول و رضايت مشتري اولويت اول ما است.

مشتريان ثابت ما از تخفيف ويژه و هداياي متنوع  برخوردار خواهند شد.

در صورتيكه محصول ارسال شده براي مشتري هرگونه نقص ، يا شكستگي و يا مغايرت با كالاي انتخاب شده در فروشگاه اينترنتي داشته باشد ، مرجوع خواهد شد.